СРИМ ООД - Детски съоръжения - Метални изделия


Начало - За нас

„СРИМ” ООД е дружество основен предмет на дейност строителство, рекострукции на сгради и съоръжения и изделия от метал

           „СРИМ” ООД е внедрила и прилага системата за управление на качеството с обхват- производство на метални изделия и конструкции и строителство и ремонтни дейности, която съответства на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

            Притежаваме удостоверение за "Дизайн на детски съоръжения и площадки за игра" според изискванията на стандарти БДС EN 1176, БДС EN 1177 и  Наредба № 1 /12.01.2009г. за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра .

            Дейността ни се развива в строителство и ремонтни дейности и производство на метални изделия и конструкции.

Строителството и ремонтните дейности включват:

 • всякакви земни работи 
 • вертикална планировка
 • изграждане на различни инфраструктурни обекти
 • изграждане на сгради и съоръжения в груб строеж
 • Производството на метални изделия и конструкции се определят в следния обхват:
  • метални изделия и конструкции
  • съоръжения за детски площадки отговарящи на БДС EN 1176- люлкипързалкикатерушкилостове, пясъчници
  • спортни площадки             
  • обзавеждане за паркове и градини- беседкипейкипергуликошчета за отпадъци
  • метални огради и порти
  • метални врати за битови и промишлени помещения
  • пожароустойчиви и димоустойчиви врати
  • метални стьлби и парапети за битови, промишлени и противопожарни нужди                                  
  • метални конструкции за сгради и сьорьжения
  • други метални изделия по проект или идея на вьзложителя.
MAKSOFT Net © 2010 - 2019 СРИМ ООД - Детски съоръжения - Метални изделия | Уеб дизайн и поддръжка Максофт & SEO