СРИМ ООД - Детски съоръжения - Метални изделия


За нас
Начало - За нас

            „СРИМ” ООД е дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност строителство, рекострукции на сгради и съоръжения и изделия от метал, което е създадено чрез отделяне през 2003г. от фирма "ПРИМА-ИП" ООД, от която приема 50% от активите и пасивите, което включва много добра складово-производствена база на гара Елин Пелин, състояща се от административна сграда с офиси и битови помещения, оборудван цех за изработка на метални изделия, авторемонтна работилница, складове на метали и строителни материали, разположени върху площ от над 6 000 квадратни метра, машини и съоръжения за извършване на строителни и ремонтни работи, инструментално оборудване и с отлично подготвен изпълнителен екип.

           „СРИМ” ООД е внедрила и прилага системата за управление на качеството с обхват- производство на метални изделия и конструкции и строителство и ремонтни дейности, която съответства на изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

            Притежаваме удостоверение за "Дизайн на детски съоръжения и площадки за игра" според изискванията на стандарти БДС EN 1176, БДС EN 1177 и  Наредба № 1 /12.01.2009г. за условията и реда, за устройството и безопасността на площадките за игра .

            Дейността ни се развива в строителство и ремонтни дейности и производство на метални изделия и конструкции.

             Строителството и ремонтните дейности включват:

                         -всякакви земни работи 

                         -вертикална планировка

                         -изграждане на различни инфраструктурни обекти

                         -изграждане на сгради и съоръжения в груб строеж

               Производството на метални изделия и конструкции се определят в следния обхват:

                        -метални изделия и конструкции         

                        -съоръжения за детски площадки отговарящи на БДС EN 1176- люлки, пързалки, катерушки, лостове, пясъчници

                  -спортни площадки             

                        -обзавеждане за паркове и градини- беседки, пейки, пергули, кошчета за отпадъци

                        -метални огради и порти

                        -метални врати за битови и промишлени помещения

                  -пожароустойчиви и димоустойчиви врати

                        -метални стьлби и парапети за битови, промишлени и противопожарни нужди                                                        

                       -метални конструкции за сгради и сьорьжения

                       -други метални изделия по проект или идея на вьзложителя.

                В заключение, бихме желали да посочим, че ние се стараем да запазим своята коректност, професионализъм, собствена индивидуалност, като поставим на първо място коректността към търговските партньори и клиенти и качество на предлаганите продукти и услуги.

 

 

MAKSOFT Net © 2010 - 2019 СРИМ ООД - Детски съоръжения - Метални изделия | Уеб дизайн и поддръжка Максофт & SEO